Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật biểu phí quỹ mở mới

29/04/2021

Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo biểu phí giao dịch mới của quỹ VFMVF1/VFMVF4/VFMVFB  được áp dụng kể từ 01/04/2021 trong file đính kèm sau đây