Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFB
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 1%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 957,0
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 45,9
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 80,7

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc tháng 1 năm 2021, Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFB) tiếp tục có sự tăng trưởng về quy mô tổng tài sản với giá trị đầu tư ròng vào quỹ là 48 tỷ đồng, tương đương với số chứng chỉ quỹ phát hành mới là 2,3 triệu chứng chỉ quỹ trong tháng. Tổng tài sản quỹ đạt 987 tỷ đồng. Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ của quỹ VFB (NAV/CCQ) đạt 20.831,24 đồng tại ngày 31/1/2021, tăng 0,36% trong năm 2021. Kết quả tăng trưởng NAV/CCQ tháng 1 năm 2021 của quỹ VFB tốt hơn so với mức tăng trưởng của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số trái phiếu toàn bộ thu nhập trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn 3 năm do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố- HNX 3Y TRI) giảm 0,36% trong kỳ. Tại thời điểm 31/1/2021, quỹ VFB đầu tư 25% tổng tài sản vào trái phiếu doanh nghiệp và 39,6% vào chứng chỉ chỉ tiền gửi. Quỹ cũng đầu tư 20,6% tổng tài sản vào trái phiếu chính phủ (TPCP) và giữ 15,8% tiền mặt và tiền gửi ngân hàng (TGNH). Trong tháng quỹ đã thực hiện các giao dịch đầu tư vào trái phiếu chính phủ và thanh lý một khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chuẩn bị cho khoản đầu tư mới. Việc thanh lý trái phiếu và phát hành ròng chứng chỉ quỹ mới đã làm tăng tỷ trọng tiền gửi ngân hàng và tiền tiết kiệm tại thời điểm cuối tháng 1 2021 so với thời điểm cuối tháng 12 2020. Dự kiến trong tháng 2 năm 2021 quỹ VFB sẽ thực hiện các hoạt động đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp, thực hiện việc thanh lý một số khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ để ghi nhận lợi nhuận. Trong bối cảnh thị trường tiếp tục có mặt bằng lãi suất thấp hơn so với các năm trước trong năm 2021, quỹ VFB sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư tập trung vào CCTG và TPDN và tận dụng các cơ hội đầu tư vào trái phiếu chính phủ để tìm kiếm các cơ hội gia tăng lợi nhuận cho quỹ. Linh hoạt tiếp tục là định hướng hoạt động trong năm 2021 khi các thay đổi về cấu trúc thị trường và khuôn khổ pháp lý đang tạo ra các cơ hội đầu tư.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác