VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFB
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 1%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 905,7
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 43,6
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 78,7

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Tại ngày 30/11/2020, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ VFB đạt 20.609,74 đồng, tăng trưởng 0,56% so với thời điểm cuối tháng 10 (tháng 9 và tháng 10  2020 tăng tương ứng 0,51% và 0,49%), tăng 5,94% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng trưởng 6,83% so với cùng kỳ năm 2019. Tăng trưởng NAV/CCQ của quỹ VFB trong tháng 11 tốt hơn so với tăng trưởng của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội công bố: tăng 0,32 % trong tháng và tăng trưởng 4,72% tính từ đầu năm). Tăng trưởng NAV/CCQ được cải thiện trong các tháng 9 tới 11 năm 2020 do tác động của hoạt động đầu tư đã làm gia tăng lợi suất bình quân của danh mục quỹ. Trong tháng 11 2020, quỹ đã tiến hành giải ngân đầu tư 120 tỷ đồng vào các tài sản bao gồm chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ. Hoạt động đầu tư đã góp phần làm giảm tỷ trọng tiền gửi ngân hàng (TGNH) và tiền mặt của quỹ từ mức 19,9% tổng tài sản tại thời điểm 31/10/2020 xuống mức 10,9% tại 30/11/2020 (tỷ trọng tiền mặt và TGNH của quỹ VFB tạị 30/9/2020 là 27,2%) trong bối cảnh quỹ VFB liên tục phát hành ròng chứng chỉ quỹ trong các tháng 9,10 và 11. Các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ tại 30/11/2020 bao gồm chứng chỉ tiền gửi (46,7% tổng tài sản); trái phiếu doanh nghiệp (36,7%), trái phiếu chính phủ (5,7%). Việc gia tăng đầu tư vào TPDN đã nâng lợi suất của danh mục đầu tư đạt mức mục tiêu cho quý 4 2020 và lợi suất bình quân của danh mục quỹ VFB đã được cải thiện so với các tháng trong quý 3. Trong tháng 11, quỹ VFB phát hành ròng 2,45 triệu chứng chỉ quỹ (phát hành 3,3 triêu chứng chỉ quỹ và mua lại 0,85 triệu chứng chỉ), tương đương số tiền ròng đầu tư vào quỹ trong tháng là 50,4 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ tháng 8 tới tháng 11 2020, quỹ VFB đã liên tục nhận được các khoản đầu tư vào quỹ với số tiền đặt mua CCQ phát hành mới là 212,3 tỷ đồng và giá trị phát hành ròng chứng chỉ quỹ là 155,8 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tăng 24,7% trong giai đoạn nêu trên. Trong tháng cuối cùng của năm 2020, quỹ VFB sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ trong bối cảnh lãi suất đang duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn. Quỹ sẽ tiếp tục duy trì tỷ trong tiền gửi ngân hàng và tiền mặt ở mức tương tự như tại cuối tháng 11 2020. Quỹ VFB sẽ chủ động nâng cao thời gian đáo hạn bình quân của danh mục đầu tư trong bối cảnh lãi xuất thị trường có xu hướng giảm.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác