Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật mới nhất cho các nhà đầu tư quỹ mở

28/04/2021

Công ty DCVFM xin cập nhật tới quý nhà đầu tư những thay đổi liên quan đến việc giao dịch quỹ mở VF1, VF4, VFB, VFC. Điểm đặc biệt đáng chú ý của lần cập nhật này:

  • Mở rộng khả năng tiếp cận quỹ mở của nhà đầu tư đại chúng thông qua việc giảm giá trị giao dịch tối thiểu từ 1 triệu đồng về còn 100 nghìn đồng đối với loại hình đầu tư định kỳ (VF-iSAVING).
  • Thay đổi giá trị giao dịch tối thiểu từ 1 triệu thành 20 triệu đồng/lệnh mua đối với hình thức đầu tư linh hoạt (tức đầu tư từng lần). Với các lệnh Mua có giá trị giao dịch lớn hơn 20 triệu đồng, phí Mua = 0%.

Những thay đổi này có hiệu lực với các giao dịch kể từ ngày 1/5/2021.

Quý nhà đầu tư vui lòng nhấp chuột vào các liên kết dưới đây để xem những chi tiết cập nhật khác liên quan đến từng quỹ cụ thể.

CẬP NHẬT:

Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1)

Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4)

Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)

Quỹ đầu tư định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC)