Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFMVFC-THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020_LẦN 2

02/04/2021

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC), Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC) trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 – LẦN 2

Thời gian:                     11g00, Thứ Hai, ngày 26/04/2021.

Địa điểm:                      Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Tại khu vực Tp.HCM:     Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp:              Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự:       Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội, Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội và các Tài liệu đại hội của Quỹ được đăng tải tại phần Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM theo địa chỉ www.dcvfm.com.vn.

Xác nhận tham dự:

Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty DCVFM qua điện thoại số (84-28) 38251488 hoặc email về địa chỉ cskh@dragoncapital.com trước ngày 25/04/2021.

Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM từ ngày 05/04/2021 đến trước 17g30 ngày 25/04/2021 theo quy định.

Ủy quyền tham dự:

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty DCVFM theo số (84-28) 38251489 trước ngày 25/04/2021, sau đó gửi bản gốc về Công ty DCVFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND/CCCD khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Tài liệu đại hội:

VFC_AGM 2020_Chuong trinh Dai hoi_lan 2

VFC_AGM 2020_Giay uy quyen_lan 2

VFC_AGM 2020_Phieu bieu quyet_lan 2

VFC_AGM 2020_Thu moi dai hoi_lan 2

VFC_AGM 2020_Tai lieu dai hoi_lan 2

DIEU LE_VFC_LAN 2

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 20/04/2021 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Phòng 1701–04, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488                  Fax: (84-28) 38251489