Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Hướng dẫn chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ mở

03/04/2019

Kể từ ngày 03/04/2019, VFM bổ sung hướng dẫn thực hiện mua chứng chỉ quỹ Quỹ đầu tư định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC) áp dụng loại hình đầu tư thông thường và đầu tư định kỳ VF-iSaving.

Quý nhà đầu tư lưu ý, hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các tài khoản giao dịch đăng ký tại đại lý phân phối VFM.

Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo và thực hiện theo hướng dẫn chuyển khoản tại tập tin đính kèm.