Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Phiếu đăng ký mua IPO quỹ VFMVEI

18/01/2018

Để đăng ký mua IPO quỹ VFMVEI nhà đầu tư cần

  1. Mở tài khoản đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở với VFM tại link 
  2. Sau khi có tài khoản, điền vào phiếu đăng ký mua IPO quỹ VFMVEI
  3. Điền vào phiếu biểu quyết thông qua đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất của quỹ VFMVEI trong link sau đây VFMVEI-PHIEU BIEU QUYET_20180103