Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

06/06/2018

Sau 3 tháng có kết quả đầu tư không khả quan, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ VFB đã có mức tăng trưởng 1,59% trong tháng 5 2018, đưa mức tăng trưởng NVA/CCQ từ đầu năm tới 31/5/2018 lên mức 7,27%. Mức tăng trưởng trong tháng 5 và lũy kế từ đầu năm của quỹ VFB đều tốt hơn mức tăng trưởng của chỉ số tham chiếu nội bộ (HNX TRI 3 năm, có mức tăng trưởng tương ứng trong tháng 5 2018 và lũy kế trong năm 2018 là -0,06% và +3,53%). Mức tăng trưởng khả quan của NAV/CCQ có được chủ yếu đạt được nhờ các quyết định đầu tư được thực hiện tại thời điểm cuối tháng 4 2018 bao gồm việc thanh hoán khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ (TPCP) và gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các tài sản khác. Việc điều chỉnh đầu tư nếu trên đã phát huy tác dụng trong điều kiện lợi suất TPCP tiếp tục tăng trong tháng 5 2018 với mức tăng từ 10 tới 26 điểm cơ bản cho các kỳ hạn từ 5 tới 10 năm (kỳ hạn 7 năm có mức lợi suất tăng cao nhất: 26 điểm cơ bản) và phát hành trái phiếu sơ cấp không khả quan với tỷ lệ phát hành thành công so với giá trị gọi thầu giảm còn 36,6% (Thấp hơn tỷ lệ tương ứng tháng 4 2018 là 39,2%). Lợi suất trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục biến động trong tháng 6 2018 trước khi có thể tìm được điểm cân bằng mới.

Giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ (CCQ) của Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFB) đạt 17.186,2 đồng tại thời điểm 31/5/2018. Tại thời điểm nêu trên, quỹ đang đầu tư tương ứng 12,56%; 38,83% và 48,61%  tổng tài sản của quỹ vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và tiền, tỷ lệ phân phân bổ tài sản này có sự biến động mạnh so với thời điểm 30/4/2018 (có tỷ lệ tương ứng là 28%, 45% và 25%). Dự kiến tỷ lệ phân bổ tài sản trong tháng 5 2018 tiếp tục có sự biến động so với tháng 4 do tỷ lệ đầu tư vào các nhóm tài sản điều chỉnh khi tổng tài sản của quỹ biến động mạnh.

Trong tháng 5 2018, giá trị phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ VFB tương đương 63,5 và 111,9 tương ứng với giá trị mua ròng chứng chỉ quỹ là 48,4 tỷ đồng. Giá trị tài sản ròng của quỹ VFB tại 31/5/2018 giảm so với thời điểm 30/4/2018 từ mức 338,5 tỷ đồng xuống mức 334,5 tỷ đồng xuống mức 290,6 tỷ đồng (do trong kỳ quỹ VFB ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động số tiền 4,4 tỷ đồng). Trong tháng 6 năm 2018, quỹ VFB tiêp tục tăng quy mô đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và tích cực giao dịch trái phiếu chính phủ để tìm kiếm lợi nhuận.