Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 thông qua cơ chế thị trường sơ cấp và thứ cấp theo sơ đồ dưới đây: