Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital VIệt Nam (DCVFM)- CBTT thay đổi người nội bộ của công ty và quỹ

26/03/2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital VIệt Nam (DCVFM)- CBTT thay đổi người nội bộ của công ty và quỹ
– Thay đổi Ban Kiểm soát thành Ủy Ban Kiểm toán.
– Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty