Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFM-CBTT thay đổi Phó Tổng Giám đốc

19/11/2019

VFM-CBTT  thay đổi Phó Tổng Giám đốc

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Hiếu- Phó Tổng Giám đốc Công ty VFM- phụ trách Khối huy động vốn vào ngày 18/11/2019 và Quyết định số 17.19/QĐ-VFM ngày 19/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty VFM.

Công ty VFM công bố thông tin về việc Ông Trần Văn Hiếu không còn là Phó Tổng Giám đốc của Công ty VFM- phụ trách Khối huy động vốn, đồng thời Ông Trần Văn Hiếu không còn là người nội bộ của các quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty VFM quản lý kể từ ngày 19/11/2019, bao gồm các quỹ đầu tư chứng khoán sau:

  • Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1).
  • Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4).
  • Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFMVFB).
  • Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam.
  • Quỹ đầu tư định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC).
  • Quỹ ETF VFMVN30.
  • Trân trọng.